0908 933 886   liskova@uctovnictvozilina.sk

Jednoduché účtovníctvo v Žiline

Každá účtovníčka vie, že jednoduché účtovníctvo - hoci to tak neznie - nie je až také jednoduché. Oveľa ľahšie sa v ňom kopia chyby ako v účtovníctve podvojnom. Od účtovníčky potom závisí, ako svedomito kontroluje účtovné udalosti.

Zveriť jednoduché účtovníctvo do rúk účtovníčky je dobrou voľbou. Získate viac času na samotné podnikanie.

Ako profesionálke mi účtovná agenda zaberie oveľa menej času, ako by ste jej venovali vy. Predídete aj množstvu chýb, za ktoré by ste museli zaplatiť. 

Vedenie účtovných dokladov v jednoduchom účtovníctve je pre podnikateľov nočnou morou. Peňažný denník, kniha zásob, inventárne knihy a kniha pohľadávok a záväzkov sú zo zákona povinné účtovné dokumenty. 

Ich vedenie si vyžaduje šikovnosť a skúsenosti. Okrem nich som aj svedomitá

 Dajte mi o sebe vedieť a určite sa dohodneme.

 Chcem dobrú účtovníčku 

V jednoduchom účtovníctve vediem všetky tieto účtovné doklady:

 • peňažný denník
 • kniha pohľadávok a záväzkov
 • pokladničná kniha
 • kniha drobného a dlhodobého majetku
 • kniha vystavených a prijatých faktúr
 • evidencia DPH a daňové priznanie
 • súhrnné výkazy
 • ročné uzávierky a inventúry

Pri vedení jednoduchého účtovníctva robím všetky nasledujúce úkony:  

 • triedim a kontrolujem správnosť účtovných dokladov,
 • spisujem cestovné výkazy,
 • účtovné doklady spracujem elektronicky cez ekonomický softvér
 • poradím vám s jednoduchým účtovníctvom
 • vyhotovím daňové priznanie a výkazy
 • vypracujem ročnú uzávierku a účtovné výstupy.