0908 933 886   liskova@uctovnictvozilina.sk

Podvojné účtovníctvo v Žiline

Na rozdiel od jednoduchého účtovníctva je podvojné oveľa podrobnejšie. Je preto náročnejšie: musíte poznať viac účtovných postupov a viac ich aj urobiť. Nároky na účtovníčku sú pri podvojnom účtovníctve väčšie.

Dávajte si preto dvakrát pozor na to, komu ho zveríte.

Rozdiel medzi šikovnou a zlou účtovníčkou sa ukáže práve v podvojnom účtovníctve. Skúsená účtovníčka pozná viaceré účtovné "cestičky", ktorými sa môžete vydať.

Nehovorím o tom, ako si vyrábať umelé náklady. Podnikať sa dá aj čestne. Stačí len využiť účtovné zákony vo svoj prospech.

Za veľkú škodu považujem, keď prídete o výhody, ktoré vám štát dáva. Obrovským plusom podvojného účtovníctva je, že umožňuje optimalizovať vaše dane

Aj dnes si môžete uplatniť veľa položiek, ktoré vám znížia daň. Len ich musí vaša účtovníčka poznať.

Skúsenosti sú pri znižovaní základu dane veľmi dôležité. Iba skúsená účtovníčka sa vyzná v spleti podmienok platenia nižších daní. Všetky tie hodiny, ktoré ostrieľaná účtovníčka strávila nad účtovníctvom, sa zúročia práve vám. Nebudete platiť zbytočne vysoké dane.

V podvojnom účtovníctve je dôležité aj to, že máte neustále prehľad o svojom hospodárení. Myslím si, že najdôležitejšou úlohou nás, účtovníčok, je informovať vás o tom, ako sa vám v podnikaní darí.

Otvorená a pravidelná komunikácia s klientom je pre mňa prvoradá. Iba tak dokážeme dosiahnuť spoločný cieľ: bezchybné, prehľadné a výhodné podvojné účtovníctvo.

 Chcem výhodné podvojné účtovníctvo 

V podvojnom účtovníctve vediem nasledujúce účtovné doklady:

 • hlavná kniha
 • účtovný denník
 • pokladničná kniha
 • kniha vydaných a odoslaných faktúr 
 • saldokonto
 • ročná účtovná závierka a uzávierka (súvaha, výkaz ziskov a strát, poznámky k účtovnej závierke)
 • ostatné pomocné knihy

Pri vedení podvojného účtovníctva robím tieto účtovné úkony: 

 • vediem evidenciu majetku
 • evidujem prijaté a vydané faktúry
 • robím evidenciu DPH
 • vytváram daňové zápočty a priznania DPH
 • robím mesačné prehľady podľa požiadaviek klienta
 • vyhotovenie ročnej účtovnej závierky
 • priebežne vyhodnocujem daňový základ
 • vyhotovujem daňové priznania k dani z príjmov fyzických a právnických osôb